Een goede zorg voor iedereen

Dennenhorst woon- en zorgvoorziening

Dennenhorst West woon- en zorgvoorziening

Woon- en Zorgvoorziening Dennenhorst 

Het verzorgings tehuis voor dementerende ouderen.

Dennenhorst biedt in een kleinschalige huiselijke omgeving, belevingsgerichte zorg en aandacht aan demente ouderen.

Dennenhorst biedt hoogwaardige zorg vanuit de gedachte van het Christelijk geloof en is een alternatief voor het reguliere verzorgings- of verpleeghuis. Ook aan de laatste levensfase en terminale zorg besteden wij veel zorg en aandacht.