Informatie update Nieuwbouw Eikenlaan

Geplaatst op 12 maart 2018

Woon en Zorgvoorziening Dennenhorst

09-03-2018

Geachte bewoners, werknemers en relaties van Dennenhorst,

Zoals u weet zijn wij voornemens om een nieuwe vestiging te gaan beginnen op de Eikenlaan in Veenendaal. Ik wil u middels deze brief een update geven over de huidige stand van zaken omtrent dit project.

Vorig jaar mei werden de plannen bekend gemaakt aan alle belanghebbende van Dennenhorst. Hierna zijn de gesprekken begonnen met alle partijen die zich bezighouden met het tot stand komen van het nieuwe gebouw. Dit zijn onder andere de architect, aannemer, gemeente en buurtbewoners. Met name de gemeente heeft zich kritisch opgesteld over de uiterlijke kenmerken van het gebouw. Dit als gevolg dat er constructieve aanpassingen gemaakt moesten worden om de vereiste bouwvergunning te krijgen. Overigens vond de gemeente dat de bestemming van het gebouw (zorg) uitermate geschikt was en staat hier volledig achter. Bouwvergunning is dan ook februari jongstleden verleend.

Hiermee is echter nog niet alles rond, de omliggende bewoners hebben namelijk de mogelijkheid gekregen om bezwaar in te dienen. Dit is een recht waar zij dan ook gebruik van hebben gemaakt. Voornaamste redenen van bezwaar waren inbreuk op privacy (vanwege de grootte van het gebouw) en toename van de verkeersintensiteit. De gemeente Veenendaal heeft 5 maart hun bezwaren officieel aangehoord in het gemeentehuis en neemt dit mee in de definitieve besluitvorming. In de maand mei 2018 wordt er een definitief besluit genomen. Dennenhorst staat hier met een positief gevoel in en verwacht dan ook dat het besluit tot definitieve vergunning verleend wordt. Het is echter alleen een tijdrovend proces waar wij verder geen invloed op hebben.  Zodra de definitieve vergunning is verleend wordt er ook gelijk begonnen door de aannemer.

Ondertussen zijn de tips en adviezen van u en onze medewerkers meegenomen om de verdere inrichting vorm te geven. Wij stellen uw input zeer op prijs. Ook met de (nieuw) opgezette cliëntenraad en personeelsvertegenwoordiging zullen dit onderwerp bespreken. Zo proberen wij u actief deelgenoot te maken van dit project. Het is overigens nog niet duidelijk wat de bestemmingen worden van de Stationsstraat 23 alsmede de Sloep 1. Hierover worden nog concrete plannen over gemaakt.

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u overigens toch vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken op de bekende telefoonnummers of emailadressen.

 

Hoogachtend,

Dhr J.K. Tanis

Woon en Zorgvoorziening Dennenhorst

Ga terug