Visie

Medewerkers van Woon en zorgvoorziening Dennenhorst geven vanuit de gedachten van het Christeijk geloof, zo goed mogelijk zorg aan de bewoners. Goede zorg is zorg die aansluit op de zorgvraag ( indicatie), de wensen en behoeften van de individuele bewoner.

Naast lichaamelijke- en geestelijke verzorging ligt de nadruk op ondersteunen van de bewoners. Een goede samenwerking en communicatie onderling is daarin cruciaal. Tevens wordt Dennenhorst regelmatig ondersteunt door vrijwilligers op dagen waarin een activiteit wordt ondernomen. Open contact, vertrouwen en repect naar elkaar zijn waarden die wij van Dennenhorst hoog in het vaandel hebben staan.

De dienstverlening en zorgvraag wordt met de bewoner en diens contactpersoon/familie besproken en wordt vastgelegd in het persoonlijk dossier van de bewoner. (het zorgleef-plan). Individueel en als team willen wij blijven leren en ons ontwikkelen om zo een professionele uitstraling te handhaven en hoogwaardige zorg te leveren. Respect voor elkaars inbreng waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is om hieraan te voldoen.