Zorgconcept

Zorgmogelijkheden: De bewoner wordt bij ons ondersteund in zorg, verpleging en begeleiding. Dit alles in een huiselijke belevingsgerichte omgeving.

De maaltijden worden zover mogelijk samen met de bewoners voorbereid. In onze gezellige eetkamer worden de maaltijden gezamelijk genuttigd. De huizen zijn geheel rolstoel toegangkelijk. Dagelijks kunnen onze bewoners rondwandelen in de belevingsgerichte tuin, waarin dieren zoals duiven vogels sierkippen verblijven.

Service

Er kan naar persoonlijke wens gebruik gemaakt worden van:

De kapper
Het pastoraal team. (Christelijk-Protestant)
Fysiotherapie
Pedicure
Huisarts

Erkend leerbedrijf met professioneel geschoold personeel

Het team bestaan uit professioneel geschoolde mensen zoals, E v v -ers, verzorgend en verplegend personeel en Hostesses.Wij zijn een bij SBB aangesloten erkend leerbedrijf. Wij begeleiden stagiaires in hun leerweg naar een diploma in de zorg.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Om het HKZ certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit.

Daarnaast moeten ook ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etc aan specfieke eisen voldoen. Al deze processen worden door bureau LLoyds jaarlijks gecontroleerd. Sinds december 2011 hebben wij samen met het personeel het HKZ-certificaat behaald.