Bezoek is altijd welkom. Wij hanteren geen vaste bezoektijden. Wij willen u wel vragen om rekening te houden met het welzijn en de rust van de bewoners. Zo is het bijvoorbeeld tijdens de eetmomenten bijvoorbeeld fijn om even geen bezoek te hebben.