Wij verzorgen mensen met een intensieve zorgvraag die een indicatie hebben conform de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze indicatie zit alle zorg inbegrepen die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • Medische zorg
  • Dagbesteding
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Hulpmiddelen en huishouding